DODAVATEL KOMPLEXNÍCH INVESTIČNÍCH CELKŮ

Generální projektant a dodavatel

arrow down
NOVINKY
news image

DOKONČENÍ REKONSTRUKCE A NAVÝŠENÍ KAPACITY JEDNOTKY HYDROKRAKU V BĚLORUSKÉ RAFINÉRII NAFTAN

14.10. 2021
Komplex hydrokraku neboli implementace procesu hydrokrakování (HVGO) těžkého vakuového plynového oleje je zaměřen na získání lehkých ropných produktů (benzínu a motorové nafty).

Zakázka navazovala na výstavbu této jednotky realizované v letech 2002 – 2004. Rafinerie Naftan díky „Hydrokraku“ získala jedinečný produkt - motorovou naftu splňující normu Euro-5. Za 15 let se zde procesem hydrokrakování vyrobilo více než 7 milionů tun motorové nafty. Právě dokončená druhá fáze rekonstrukce zvýší kapacitu hydrokraku o 25% tj. z původní kapacity 112,5 t/h zpracovaného těžkého vakuového plynového oleje na hodnotu 142,2 t/h. Společnost UNIS zde vystupovala jako generální dodavatel a projektant, zajišťovala přípravu inženýrského průzkumu, zpracovávala projekční dokumentací, zprostředkovala dodávky technologického zařízení a materiálů a neposlední řadě organizovala autorský dozor a supervize v rámci montáže a uvedení do provozu. Po úspěšném najetí a dosažení parametrů je nyní jednotka ve zkušebním provozu.

Kromě zvýšení produkce motorové nafty a petroleje bude možné v zařízeních komplexu zpracovat zcela novou surovinu – těžký vakuový plynový olej z jednotky pozdrženého koksování. A ve velkém množství budou i nadále zajištěny vysoce kvalitní vedlejší produkty jako jsou - hydrogenační rafinované zbytky pro výrobu parafínového oleje, složky základových mazacích olejů, zkapalněný plyn a benzín.
news image

MSV Brno 2021

6.10. 2021
Společnost UNIS se od 08. – 12. listopadu 2021 zúčastní 62. Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně.

V rámci veletrhu připravujeme:

Názornou ukázku našeho produktu výrobního informačního systému MES PHARIS®, včetně funkcionalit výrobního terminálu.

Prezentaci všech vyvíjených zařízení letecké techniky, jako jsou řídicí jednotky CPSJ turbínového motoru TJ100, řídicí jednotky pro palivová a hydraulická čerpadla pro letouny Ae270 a L-410, vyvíjený komplexní redundantní řídicí systém typu FADEC (Full Authority Digital Engine Control) pro turbovrtulový motor řady AI-450, výkonový měnič pro turbovrtulový či turbohřídelový motor.

Představení zkušební laboratoře ve 3D zobrazení, kde se provádí EMC testy, mechanické a klimatické zkoušky.

Prostor dáme i odpadovému hospodářství, kterému se nově věnujeme. Podílíme se na tvorbě unikátní linky na přetvářející odpad na odolný a levný stavební materiál.

Najdete nás v Pavilonu V na stánku 035. Těšíme se na Vaši návštěvu.
news image

DOKONČENÍ REKONSTRUKCE A NAVÝŠENÍ KAPACITY JEDNOTKY HYDROKRAKU V BĚLORUSKÉ RAFINÉRII NAFTAN

14.10. 2021
Komplex hydrokraku neboli implementace procesu hydrokrakování (HVGO) těžkého vakuového plynového oleje je zaměřen na získání lehkých ropných produktů (benzínu a motorové nafty).

Zakázka navazovala na výstavbu této jednotky realizované v letech 2002 – 2004. Rafinerie Naftan díky „Hydrokraku“ získala jedinečný produkt - motorovou naftu splňující normu Euro-5. Za 15 let se zde procesem hydrokrakování vyrobilo více než 7 milionů tun motorové nafty. Právě dokončená druhá fáze rekonstrukce zvýší kapacitu hydrokraku o 25% tj. z původní kapacity 112,5 t/h zpracovaného těžkého vakuového plynového oleje na hodnotu 142,2 t/h. Společnost UNIS zde vystupovala jako generální dodavatel a projektant, zajišťovala přípravu inženýrského průzkumu, zpracovávala projekční dokumentací, zprostředkovala dodávky technologického zařízení a materiálů a neposlední řadě organizovala autorský dozor a supervize v rámci montáže a uvedení do provozu. Po úspěšném najetí a dosažení parametrů je nyní jednotka ve zkušebním provozu.

Kromě zvýšení produkce motorové nafty a petroleje bude možné v zařízeních komplexu zpracovat zcela novou surovinu – těžký vakuový plynový olej z jednotky pozdrženého koksování. A ve velkém množství budou i nadále zajištěny vysoce kvalitní vedlejší produkty jako jsou - hydrogenační rafinované zbytky pro výrobu parafínového oleje, složky základových mazacích olejů, zkapalněný plyn a benzín.

Za 30 let existence společnosti jsme zrealizovali více jak 270 projektů v investiční sféře

Podívejte se na naše nejvýznamnější reference.

OBLASTI ŘEŠENÍ

Komplexní dodávky vyšších investičních celků, Část strojní, technologická, stavební, Průmyslová automatizace

area
Komplexní dodávky vyšších investičních celků
area
Část strojní, technologická a stavební
area
Průmyslová automatizace
area
Divize Letecká a pokročilého řízení
area
Výrobní Informační Systém
area
Zkušební laboratoř VTP
Dozvědět se více o společnosti UNIS.
partner

CERTIFIKÁTY A LICENCE

Politika kvality, Získané licence, HSE/SGU, Osvědčení NBÚ, Ocenění

projekty

VÝZKUMNÉ A VÝVOJOVÉ PROJEKTY,
PROJEKTY PODPORY