DODAVATEL KOMPLEXNÍCH INVESTIČNÍCH CELKŮ

Generální projektant a dodavatel

arrow down
NOVINKY
news image

JEDNOTKA POZDRŽENÉHO KOKSOVÁNÍ (DELAYED COKER UNIT – DCU)

23.11. 2022
V běloruské rafinérii "Naftan" byl 21. října 2022 ukončen zkušební provoz jednotky pozdrženého koksování ropných zbytků. Ve fázi integrovaného testování byla jednotka od ledna 2022. V tomto čase se pracovalo na odstranění zjištěných odchylek v provozu technologického zařízení a na úpravě provozních parametrů. Jednotka za tuto dobu vyrobila 617 000 tun dehtu a asfaltu a více než 360 tisíc tun kapalných ropných produktů, z toho 219 tun nafty.

Spuštění koksovacího komplexu v rafinérii "Naftan" zvýšilo hloubku zpracování ropy na 92 % a produkci lehkých ropných produktů na 73 %. Bylo tak dosaženo významného ekonomického efektu.

Celý tento rozsáhlý projekt svedl dohromady asi 700 dodavatelů. Společnost UNIS přispěla zpracováním projekčních prací, lokalizaci celé projektové dokumentace na běloruské normy a interní pravidla zákazníka, včetně zpracování telekomunikace, vyhodnocení nabídek na HVAC a polní instrumentaci a zkompletování veškerých výkresů týkajících se elektro části. 

Krom těchto činností na hlavní jednotce se společnost UNIS, v pozici hlavního projektanta a dodavatele, zapojila do výstavby jednotky čištění zkapalnělých plynů z jednotky pozdrženého koksování od merkaptanů (MEROX) a stala se dodavatelem zařízení pro pomocné provozy (offsites) jednotky DCU. Bez jednotky MEROX a dalších sounáležitostí by se koksovací komplex neobešel. Jednotka MEROX byla realizována na základě licence UOP. Veškeré naše práce byly dokončeny a úspěšně předány na podzim 2021.
news image

PARNÍ GENERÁTOR S REKUPERACÍ TEPLA UPM NORDLAND PAPIER, NĚMECKO

10.10. 2022
Společnost UNIS ve spolupráci se svojí dceřinou společností UNIS Power úspěšně dodala parní generátor s rekuperací tepla (HRSG) pro německou papírnu UPM Nordland Papier (člen finské skupiny UPM) sídlící ve městě Dörpen. Parní generátor byl umístěn do nové vysoce účinné elektrárny na kombinovanou výrobu tepla a elektřiny. Tento kotel je navržen a postaven tak, aby zajistil dodávku elektrické energie nezávisle na veřejné síti a nahradil staré kotle dodávající technologickou páru pro papírenské stroje.

Parní generátor pracuje v horizontálním provedení s nosnou konstrukcí integrovanou do samostatně stojících kotlových modulů vyplněných řadami trubek, tzv. „harps“, tvořících topnou plochu kotle. Jde o jednotlaký systém s potrubním hořákem instalovaným mezi svazky přehříváků. Speciální uspořádání hořáku umožňuje udržovat parametry výstupní páry ve všech provozních případech požadovaných papírenskými stroji. Papírna tak získala modernější a mnohem efektivnější zdroj elektrické energie, který také nezanedbatelně sníží obsah vypouštěného CO2 do ovzduší.

V průběhu srpna 2022 proběhl 30-ti denní zkušební provoz parního generátoru včetně ověřovacích zkoušek garantovaných parametrů. 1. září byl kotel předán zákazníkovi přesně podle dohodnutých smluvních závazků a byl zahájen komerční provoz.
news image

JEDNOTKA POZDRŽENÉHO KOKSOVÁNÍ (DELAYED COKER UNIT – DCU)

23.11. 2022
V běloruské rafinérii "Naftan" byl 21. října 2022 ukončen zkušební provoz jednotky pozdrženého koksování ropných zbytků. Ve fázi integrovaného testování byla jednotka od ledna 2022. V tomto čase se pracovalo na odstranění zjištěných odchylek v provozu technologického zařízení a na úpravě provozních parametrů. Jednotka za tuto dobu vyrobila 617 000 tun dehtu a asfaltu a více než 360 tisíc tun kapalných ropných produktů, z toho 219 tun nafty.

Spuštění koksovacího komplexu v rafinérii "Naftan" zvýšilo hloubku zpracování ropy na 92 % a produkci lehkých ropných produktů na 73 %. Bylo tak dosaženo významného ekonomického efektu.

Celý tento rozsáhlý projekt svedl dohromady asi 700 dodavatelů. Společnost UNIS přispěla zpracováním projekčních prací, lokalizaci celé projektové dokumentace na běloruské normy a interní pravidla zákazníka, včetně zpracování telekomunikace, vyhodnocení nabídek na HVAC a polní instrumentaci a zkompletování veškerých výkresů týkajících se elektro části. 

Krom těchto činností na hlavní jednotce se společnost UNIS, v pozici hlavního projektanta a dodavatele, zapojila do výstavby jednotky čištění zkapalnělých plynů z jednotky pozdrženého koksování od merkaptanů (MEROX) a stala se dodavatelem zařízení pro pomocné provozy (offsites) jednotky DCU. Bez jednotky MEROX a dalších sounáležitostí by se koksovací komplex neobešel. Jednotka MEROX byla realizována na základě licence UOP. Veškeré naše práce byly dokončeny a úspěšně předány na podzim 2021.

Za 30 let existence společnosti jsme zrealizovali více jak 270 projektů v investiční sféře

Podívejte se na naše nejvýznamnější reference.

OBLASTI ŘEŠENÍ

Komplexní dodávky vyšších investičních celků, Část strojní, technologická, stavební, Průmyslová automatizace

area
Komplexní dodávky vyšších investičních celků
area
Část strojní, technologická a stavební
area
Průmyslová automatizace
area
Divize Letecká a pokročilého řízení
area
Výrobní Informační Systém
area
Zkušební laboratoř VTP
Dozvědět se více o společnosti UNIS.
partner

CERTIFIKÁTY A LICENCE

Politika kvality, Získané licence, HSE/SGU, Osvědčení NBÚ, Ocenění

projekty

VÝZKUMNÉ A VÝVOJOVÉ PROJEKTY,
PROJEKTY PODPORY