LINKA NA ZPRACOVÁNÍ ODPADU

Společnost UNIS se podílí na výrobě a distribuci linky přetvářející odpad na stavební materiál díky procesu recyklace.

Zpracování odpadu se provádí pouze za pomoci fyzikálních procesů bez využití přidaných lepidel či podobných pojiv. Technologie je bezodpadová, všechny ořezy a piliny se vrací zpět do procesu zpracování odpadu. Tímto způsobem vyrobené stavební desky mohou být na konci své životnosti opět zrecyklovány a znovu stejným procesem přetvořeny.


Specificky zpracovávaný odpad není nebezpečný, jedná se o odpady z výroby potravinářských a balících materiálů, čímž je zajištěna hygienická nezávadnost. Částečné znečištění nemění charakter bezpečného výrobku, neboť je odpad zpracováván za působení vysokých teplot.

Konečný výrobek (stavební deska) je odolná vůči vodě, splňuje podmínku nehořlavosti a má výborné mechanické vlastnosti, a to jak pevnost, tak pružnost.

Používaný odpad:

  • ligno – celulózový materiál (papír)
  • polyetylén o nízké hustotě (LDPE)
  • tetra pak

Linka zrecykluje 18 tun odpadu za den, z toho se vyrobí 1200 m2 desky. Pokud výsledný produkt srovnáme s dřevěnou OSB deskou, ušetříme každý den 18 tun dřevěného materiálu. Návratnost investice je kratší než 3 roky.

linka na zpracovani odpadu
Více informací najdtete na:
LISATECH.CZ